16/06/2012

SØRLIG MYRSNIPE
Fuglen som nesten veltet vindmølleparken på Høg-Jæren. Møtte to par i spill og trolig hekking nå midt i juni. Haper at vindmøllene som surrer og går i synsranda ikkje ødelegger for denne rødliste underarten av vanlig myrsnipe.
Ref Wikipedia: "Underarten schinzzii har fått namnet sørlig myrsnipe på norsk. Ho er mattare i raudfarga på ryggen og kan ha kortare nebb enn vanlig myrsnipe, men er elles vanskelig å skilje frå hovudarten. Sørlig myrsnipe har i Noreg hatt sterk tilbakegang fordi biotypane har vorte endra med nydyrking i jordbruket. Førekomsten var estimert til mellom 50 og 100 par i 1981, og det meste av bestanden hekkar no truleg berre i eit avgrensa område på Høg-Jæren

No comments: