17/01/2011

FORFALL

Det gamle huset på Orre er klar for å avslutte sin historie. Det er rart at dette gamle forfalne apellerer til oss som fotografer som motiv.

08/01/2011

LAKSENDER I HØLENHvem som gav den navnet, kjenner jeg ikke til. Men dyktig til å fange fisk (les laksyngel) er laksanda. Se på nebbet til hunfuglen på iskanten. Det er skapt til å ha et fast grep på glatte småfisker. Figgjo-vassdraget har god laksebestand. Ikke rart at laksanda overvintrer her. I Hølen på Ålgård varierer den gjerne kosten med brødspising sammen med stokkendene.
Noe overrasket ble jeg da jeg observerte paring den 7. januar. Det kan neppe være tegn på at egglegging er nær forestående. Trolig mer en markering av at paret holder sammen. Det er langt flere hanner enn hunner i området og tidvis beiling og slosskamper mellom hannene.