23/11/2008

GJERDESMETT


Måtte bare legge ut et bilde av denne vesle krabaten som eg møtte langs ei av dreneringsgrøftene ved Orrevatnet i dag.

FOTOUTSTILLING

Fra Vestgrønland
"Der ingen skulle tru"
Prestekrage

Utstillinga på "Himmel og Hav", den tidligere Strandleiren på Sola, er nå avslutta. Solgte bilder er stort sett levert. Jeg fikk ei fin avslutning med mye folk, god ledelse og fin musikk. Vil takke for all god hjelp og støtte, og takk til alle dere som møtte opp og viste interesse. Håper også at de som kjøpte bilde er fornøyde! 

GJESS I ORREVATNET

Tundragjess inn for landing.
Grågjess på vei mot beitemark


Gåseflokk som lander ved Orrevatnet.
FIRE GÅSEARTER 
Grågås og kortnebbgås var de dominerende artene i den stor flokken som holder seg ved Orrevatnet om dagen. Men noen eksemplarer av tundragås og ei kvitkinngås var med i beitelaget. 
Fuglene lå det meste av dagen ute på vannet, men når de første tar til vingene og lander på land, varer det ikke lenge før flokk etter flokk følger etter. Uten å telle, antar jeg at det var flere hundre individer tilsammen i flokken.
Ska tru om tobeinte jegere ser forskjell på gåseartene?