29/11/2010

HØNSEHAUK


Det får våge seg. Enda en gang hønsehauk på web. Ikke særlig originalt lenger. Men heldigvis kanskje, dukker denne kraftfulle og rå villmarksfuglen fremdeles opp foran kamuflasjene til ivrige naturfotografer. Selv på flate Jæren med en skogdott her og der slengt utover jordbrukslandskapet, møter vi hønsehauken. Her skaffer den seg lett mat gjennom vinteren, og sommerstid er hauken relativt vanlig hekkende i dette fruktbare mosaikklandskapet som er så rikt på fugler. I en liten granskogklynge hadde nok hauken fått fram to unger som tigget mat denne kalde november morgonen.