31/03/2011

NÅR KOMMER GJØKEN?


Lurer litt på når gjøken dukker opp rundt om i landet. Normalt venter en at det skjer i mai.
Tar gjerne imot tips om når DU hører gjøken første gang i år

30/03/2011

MYRFUGLANE

Soleiehov
Torvmyrull
Sørlig myrsnipe
Rødstilk
Enkelbekkasin

Når våren melder si kome, må eg ha enin tur til "mi" våtmark" for å sjå på myrfuglane. Dei er etter kvart blitt sjeldnare på Jæren, og ein må helst ha lokal kjennskap til terrenget for å finne dei. Her eit lite knippe...

27/03/2011

GRÅGÅSAEndelig er grågåsa tilbake i Frøylandsvatnet på Jæren. Der har ho hekka dei siste to? åra, og jeg håper det blir ein ny hekkesesong ved vatnet for fleire par. I går var det over 20 fugler å sjå på begge sider av vatnet. Ellers er vårfølelsen på plass når tjeld, sangerke og vipe leder an i sangkoret der ute...