18/11/2012

HAUKUGLEMØTE
                            
Det blir stadig rapportert om haukugle på høgjæren, og i dag var været så bra at jeg tok turen. Tredje stoppsted gav treff. Kjekt å se den igjen her på disse kanter av landet. Minnes ennå invasjonen her for sikkert over 20 år siden.

19/06/2012

SIVHAUK
Fint at sivhauken har etablert seg som hekkefugl i Norge de siste årene. Kanskje vernetiltk av våtmarker i Sverige og etterfølgende framgang for sivhauken der har vært avgjørende for etablering i landet vårt. Etter reguleringen av Hornborgasjøen i Sverige økte antall hekkende par der kraftig.På Jæren er flere grunne vann tappet ut og drenert. Tenk om vi kunne fått Høylandsvannet og Skas-Heigre tilbake som grunne fuglerike våtmarksområder!

17/06/2012

RØDNEBBTERNE

Har lenge sett etter makrellterne sør i Hå kommune i Rogaland, men enn så lenge er det rødnebbterna som dukker opp i søkeren. For noen år siden forsvant en koloni fra stranda nær en badeplass. Trolig var det stor trafikk av mennesker som til slutt ble for mye for ternene. I år oppdaget jeg en ny liten koloni i ei vakker blomstereng og hvor jeg kunne sitte i bilen å fotografere uten at fuglene ble forstyrret noe særlig. Blir spennende å følge med denne vesle kolonien videre fremover.

16/06/2012

SØRLIG MYRSNIPE
Fuglen som nesten veltet vindmølleparken på Høg-Jæren. Møtte to par i spill og trolig hekking nå midt i juni. Haper at vindmøllene som surrer og går i synsranda ikkje ødelegger for denne rødliste underarten av vanlig myrsnipe.
Ref Wikipedia: "Underarten schinzzii har fått namnet sørlig myrsnipe på norsk. Ho er mattare i raudfarga på ryggen og kan ha kortare nebb enn vanlig myrsnipe, men er elles vanskelig å skilje frå hovudarten. Sørlig myrsnipe har i Noreg hatt sterk tilbakegang fordi biotypane har vorte endra med nydyrking i jordbruket. Førekomsten var estimert til mellom 50 og 100 par i 1981, og det meste av bestanden hekkar no truleg berre i eit avgrensa område på Høg-Jæren