19/06/2012

SIVHAUK
Fint at sivhauken har etablert seg som hekkefugl i Norge de siste årene. Kanskje vernetiltk av våtmarker i Sverige og etterfølgende framgang for sivhauken der har vært avgjørende for etablering i landet vårt. Etter reguleringen av Hornborgasjøen i Sverige økte antall hekkende par der kraftig.På Jæren er flere grunne vann tappet ut og drenert. Tenk om vi kunne fått Høylandsvannet og Skas-Heigre tilbake som grunne fuglerike våtmarksområder!

2 comments:

Knut Børge Strøm said...

Flott serie av en art en sjelden ser gode bilder av.

Knut Børge

Torbjørn Wingsternes said...

Enig med Knut Børge. Ellers var dette en fin blogg med stor variasjon og lekre bilder.