16/02/2010

KORTNEBBGJESS

Det har vært gjess av mange slag å sjå på Jæren i vinter. Vi har hatt flott lys og ein lang periode med snø og is. Det gjer at fuglane blir mindre redde og dermed lettare å fotografera uten skjul. Her er bilete frå Orre og bølgjer frå Reve.

12/02/2010

KORSNEBBER


Både gran og furukorsnebb har besøkt Jæren i vinter, men jeg blir aldri klok på hvilken art jeg tar bilde av. Fuglebøkene gir meg forklaringer, men når jeg studerer bilder av fuglene, blir jeg usikker. Både fargetegninger og detaljer med nebb er vanskelig å kjenne igjen. Innimellom har jeg sett båndkorsnebb. Den skiller seg tydelig ut, men denne vinteren har jeg ikke klart å fange den med kamera.
Her ser du noen eksempler av korsnebber...noen som kan si meg hvilke arter det dreier seg om? Siste bilder tatt 12.2 på Bryne i et lerketre,