09/07/2009

FINNMARK


Svømmesnipe
Lomvi
Krykkjer
Toppskarv
Smålom
Lundefugl
Havsuler
Polarlomvi
Temmicsnipe
Polar- og vanlig lomvi
Hadde 10 flotte dager med fotografering  i nordnorge sammen med Olav Thu. Varanger var målet og fuglebilder hovedfokus. To døgn på Hornøya var et høydepunkt. Det har vært mye snakk om tilbakegang for sjøfuglene langs kysten, men siden sist jeg besøkte Hornøya, på 1990-tallet, var mitt inntrykk at det var stor økning i bestandene til enkelte arter. Havørn, lundefugl, lomvi og alke så vi i betydelige antall. Men teisten var ekstremt sjelden å få øye på. Kanskje nedgang? 
For vadere var så det ut til å ha minket en del. Det ble mye leting og få individer. Men de mest sentrale artene var fremdeles å finne. Steinvender, myrsnipe, temmicsnipe, småspove og brushane. Lappspove så vi bare ved kysten. Små- og storlom er det mye av og var flotte opplevelser for oss. 
Vi ble fortalt at antall fugletittere hadde økt kraftig de siste årene, og enkelte arter som for eks brushanen på spillplassene ble presset av fotografer i lange tider. I tilleg plages fylket fremdeles av utlendinger som stjeler egg og unger av rovfugler..