25/10/2010

SIDENSVANS


Så, endelig fekk me besøk av denne vakre fuglen. Du silkestjert med gull og purpur i kledningen. Din skaper hadde sans for design og var sikkert i godlage då skissene av deg vart sette på papiret...

TID FOR Å HAUSTE
Bøndene på Jæren jobber hardt for å berge kornavlingane i godværsperiodane. Det gjeld å ha så turt korn som råd, særlig for å unngå sopp. I periodar gjekk forhaustarane døgnet rundt. Her er bilete fra Orre.