11/01/2013

MÅR OG EKORNDet er ikkje ofte eg møter mår på Jæren, men under foring og fotografering av ekorn og småfugler dukka ein mår opp i trekronene over meg der eg sat uten kamuflasje og kasta hasselnøtter til ekorna.
Måren var svært forsiktig og heldt seg høgt over bakken. Lyset var vanskelig for fotografering med sol og store kontrastar. Helst smaug han seg fram via tette grantrær. Det såg ut til at han leita etter ekornreir som det er mange av i skogen. Innimellom måtte måren passere både bjørke- og furutrær. Då fekk eg fokus og kunne i det minste få prov på at dyret verkeleg var ein mår, og det med mange turgåarar og joggarar i skogen.