11/05/2008

VÅTMARK

Rødstilk i oppflukt.

Enkelbekkasinen måtte eg lokka fram med lyd.

Myrfuglane
Jæren er blitt grøn. Bare små rester av myr og hei er igjen.
Her og der kan ein framleis høyra mekregauken of raudstelken, som jærbuen kallar desse flotte fuglane. Mine bilete er tekne på Lye i Time.

No comments: