12/05/2008

FRIERI OG BARNEPASS

Stokkanda med 12 nyklekte på slep.
Våryr og det som følger.
Frå gamalt vart denne tida kalla for egglegginstid på primstaven. Men stokkanda er tidleg ute. Ho har alt 12 i ungeflokken. Toppdykkaren er derimot midt i frieri og reirbygging.

No comments: