12/10/2011

HVIT SKOGFRUENydelig stod den der og lyste i veikanten siste bit av turen til Øystese i Hardanger. Jeg hadde lest på nettet hvor den kunne dukke opp, og det var med stor begeistring jeg så den blomstre så frodig. Veien skal legges om og utbedres. Derfor er denne rødlistearten truet også i Øystese.

3 comments:

Helge Helland said...

Heisan Harald! Der var det liv igjen i denne Bloggen også. Synd hvis de bygger ut veien. Går det i tilfelle ann å flytte slike planter?

KnutBS said...

Veiutbygging og fremkommelighet for oss mennesker er dessverre en realitet for mange av våre viktige botaniske lokaliteter. Artsdatabanken og DN sine nye prioriterte arter kan være med på å redde mange sjeldne planter, la oss håpe våre sjeldneste orkidèer etterhvert faller inn under disse.

Knut Børge

Harald Lygren said...

Takk for kommentarer!
Jo vi har flere sjeldne orkideer som desverre er blitt ganske så sjeldne. Kommunene skal jo ha oversikt over artsmangfold og sjeldenheter, men det er mange som roter med jorda og ofte blir flotte lokaliteter ødelagt iten at noen bermerker det.
Harald