25/10/2010

TID FOR Å HAUSTE
Bøndene på Jæren jobber hardt for å berge kornavlingane i godværsperiodane. Det gjeld å ha så turt korn som råd, særlig for å unngå sopp. I periodar gjekk forhaustarane døgnet rundt. Her er bilete fra Orre.

No comments: