08/02/2009

LIV OG DØD I ELVA

Fotlandsfossen har fått ny prismelysekrone

Fossekallen er på plass. Snart klar for kurtise og nytt ungekull


Daud laks i elva

Denne ruggen av ein laks låg like ovanfor Fotlandsfossen i Time. At såkalla overstøingar døyr i løpet av vinteren i elvane våre, er velkjent. Men det er likevel sjeldan å sjå daud laks vinterstid. Kanskje ein godbit for havørna?

1 comment:

Anonymous said...

Fantastisk flotte bilder ;-)