02/01/2009

JÆREN

Vibå er fuglen i kommunevåpenet
Håtangen 
Vegskille
Obrestad fyr
Myrull på Indrebø
Det er alltid kjekt å fokusere på landskapet her på Jæren. Dei lange linene, lyset og den høge himmelen er ofte med i komposisjonen. Kysten og stadig skifte i lys med lågtrykk som passerer, er ofte inspirasjonskjelde. Myrane er stort sett borte. Bare restar er att av det brune landskapet med torvull og små blenkande vatn. Mykje er drenert og tørka bort. 

No comments: