12/04/2008

Gråhegre bygger reir.
Gråhegre bygger reir i Time. Så langt eg veit er det kun ein plass "heigren" hekker i kommunen. Og det i ei granplanting. Kolonien på Eikeland forsvann då skogen vart omgjort til favnar med ved. Nå i første del av april skal nye reir byggast, og mykje kvist må fraktas på plass.

No comments: